LĪDZJŪTĪBA

Izsakām līdzjūtību vīriešu komandas ,,Radiotehniķis'' spēlētāju, ilggadēju RPI un RTU komandas treneri Ēriku Saulīti zaudējot.

Izvadīšana 25. augustā, ceturtdien, pl.13.00. no 1.Meža kapiem