INFORMĀCIJA LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJAS BIEDRIEM

Biedrība “Latvijas Volejbola federācija” (LVF) informē, ka 2017.gada 06.septembrī notika Biedrības “Latvijas Volejbola federācija” valdes sēde, kurā Valde vienbalsīgi pieņēma lēmumu 2017.gada 24.oktobrī pl.14.00 Rīgā sasaukt Biedru ārkārtas kopsapulci.

Darba kārtība:

1.     LVF Stratēģijas apstiprināšana (2018.-2021.gadam);

2.     LVF Statūtu grozījumu apstiprināšana.

            Informācija par Biedru ārkārtas kopsapulces norises vietu, reģistrācijas kārtību tiks paziņota līdz š.g.13.septembrim, kā arī Biedriem tiks izsūtīti LVF Stratēģijas un LVF Statūtu grozījumu projekti.