LVF KOPSAPULCĒ PREZENTĒS STINGRĀKUS NOSACĪJUMUS JAUNU BIEDRU UZŅEMŠANAI

2017. gada 24. oktobrī plkst. 14.00, Rīgā, viesnīcā „Pullman Rīga“ notiks Latvijas Volejbola federācijas kopsapulce, kuras laikā plānots apspriest vairākus būtiskus jautājumus par Latvijas volejbola nākotni.

Kopsapulces darba kārtībā iekļauti sekojoši punkti:

  1. Kā attīstīsim Latvijas volejbolu? Stratēģiskā vīzija un programma 2018. – 2021. gadam.
  2. Latvijas Volejbola federācijas statūtu grozījumi.

Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Ainārs Dakša: „Kopsapulcē lemjamie jautājumi ir stratēģiski nozīmīgi, plānojot tālāko Latvijas volejbola nākotni.

LVF valde, izvērtējot esošo biedru priekšlikumus un vērtējumus par līdzšinējo federācijas darbību, nolēmusi ieviest stingrākus nosacījumus jaunu biedru uzņemšanai. To iespējams panākt, pilnveidojot biedru statusu un nosakot kritērijus, kādiem jāatbilst, lai kļūtu par lemttiesīgu volejbola federācijas biedru.

Vēlamies kopsapulcē prezentēt savu redzējumu jaunam federācijas pārvaldības modelim, kas izstrādāts, atbilstoši citu sabiedrisko organizāciju labākajiem piemēriem.„

 

Atis Sausnītis, Latvijas Volejbola federācijas prezidents: „Mans vēlējums visiem LVF biedriem – pirms kopsapulces noskaņoties konstruktīvam un spraigam darbam, jo mūsu kopējais mērķis nav iestigšana iekšējo strīdu purvā, bet gan Latvijas volejbola reputācijas un spēka attīstīšana. Latvijas volejbols ir pierādījis savu dzīvotspēju, joprojām esot populārāko sporta veidu topā, bet, galvenokārt, pierādot sevi ar izciliem spēlētājiem, sacensību organizēšanu un  sasniegumiem.“