Licences pieteikums (Application for license)

Vārds, Uzvārds (Name, Surname)
Dzimšanas datums (Date of birth)
E-pasts (E-mail)
Tālruņa Nr. (Phone number)
Konta Nr. (Bank account No.)
Personas kods (Personal No.)
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Pases vai ID kartes numurs (Passport or ID card number)