OSC KAUSS PLUDMALES VOLEJBOLĀ

Organizators – “O – SANDS” pludmales volejbols sadarbībā ar “Olimpiskais sporta centrs”.

Mērķis – Attīstīt un popularizēt pludmales volejbolu.

Laiks un vieta – 2014. gada 27.septembrī, Rīgā, “O – SANDS” pludmales volejbola laukumos Olimpiskajā Sporta Centrā.

Komanda – Komanda sastāv no 2 dalībniekiem, vienas daiļā dzimuma pārstāves un viena stiprā dzimuma parstavja. Sieviete + vīrietis = KOMANDA

Dalībnieki – Turnīrā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti,kuri sasnieguši pilngadību. Maximālais komandu skaits ir 20, tāpēc priekšroka būs komandām, kuras pieteiksies ātrāk.

Izspēles kārtība – Izspēles notiek 2 posmos - grupu turnīrā un finālā pēc 1 mīnuss sistēmas. Dalībnieku skaits grupās, komandu skaits, kas izies no grupas, setu skaits un punktu skaits setā tiks noteikts atkarībā no komandu skaita.

Spēļu tiesāšana – Spēls tiesās citi turnīra dalībnieki,kurus norādīs galvenais tiesnesis.

Pieteikšanās un reģistrācija – Pieteikumus pieņem līdz 25.septembrim, jāsūta elektroniski turnīra organizatoriem uz epastu [email protected] pieteikumā jānorāda spēlētāju vārdi un uzvārdi, dzimšanas datumi, kā arī kontaktinformācija Komandu reģistrācija notiek turnīra dienā sekretariātā no plkst. 9.30 līdz 9.55.

Finansialie nosacījumi – Dalības maksa ir 20e no komandas.

Apbalvošana – Turnīra uzvarētāji saņems kausus, kā arī balvas no atbalstītājiem.

Medicīniskais nodrošinājums – katrs turnīra dalībnieks piesakot savu dalību apliecina, ka pats atbild par savu veselības stāvokli. Turnīra organizators traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

Kontaktinformācija – papildus informāciju par turnīru var uzzināt sūtot epastu uz [email protected] Tel. 2577440725774407